THÊM THẺ RICH DỮ LIỆU CẤU TRÚC PRODUCT INFORMATION IN GOOGLE SEACH CHO BLOGGER

- Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
- Mọi chi tiết xin liên hệ:
• Email: leminhut.starut@gmail.com
• Facebook: www.fb.com/starutblog.contact

 Thêm đánh dấu vào các trang sản phẩm của bạn để Google có thể cung cấp thông tin sản phẩm chi tiết trong kết quả tìm kiếm phong phú - bao gồm Tìm kiếm hình ảnh. Người dùng có thể xem giá, tính khả dụng và đánh giá xếp hạng ngay trên Kết quả tìm kiếm.

 Lợi ích khi dùng product information in Google seach

Sử dụng đánh dấu để cho phép kết quả sản phẩm phong phú cho phép bạn thu hút người mua tiềm năng trong khi họ đang tìm kiếm các mặt hàng để mua trên Google hoặc hình ảnh bao gồm các sản phẩm bạn bán. Duy trì độ chính xác và độ mới của thông tin sản phẩm của bạn, để khách hàng của bạn tìm thấy các mặt hàng hiện tại, có liên quan mà họ đang tìm kiếm.

Đánh dấu dữ liệu cấu trúc

Sản phẩm đơn
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "http://schema.org/",
  "@type": "Product",
  "name": "Executive Anvil",
  "image": [
"https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
  "description": "Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height.",
  "mpn": "925872",
  "brand": {
    "@type": "Thing",
    "name": "ACME"
  },
  "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.4",
    "reviewCount": "89"
  },
  "offers": {
    "@type": "Offer",
    "priceCurrency": "USD",
    "price": "119.99",
    "priceValidUntil": "2020-11-05",
    "itemCondition": "http://schema.org/UsedCondition",
    "availability": "http://schema.org/InStock",
    "seller": {
      "@type": "Organization",
      "name": "Executive Objects"
    }
  }
}
</script>
Trang tổng hợp mua sắm
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "http://schema.org/",
  "@type": "Product",
  "name": "Executive Anvil",
  "image": [   "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",   "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
  "brand": {
    "@type": "Thing",
    "name": "ACME"
  },
  "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.4",
    "ratingCount": "89"
  },
  "offers": {
    "@type": "AggregateOffer",
    "lowPrice": "119.99",
    "highPrice": "199.99",
    "priceCurrency": "USD"
  }
}
</script>

 Hướng dẫn 

Thay thế : link ảnh trong dữ liệu thành link ảnh cần hiển thị của bạn ...
Điều chỉnh ratingvalue và rating count thành những con số bạn thích...
Chỉnh "lowPrice": "119.99","highPrice": "199.99", giá trị sản phẩm cần hiển thị trên Google seach
Chỉnh sửa description và name theo ý bạn.
Còn về phần đánh dấu dữ liệu vào blogger như thế nào bạn có thể tham khảo bài viết trước mình đã hướng dẫn Tại đây

 Lời kết

Đơn giản đúng không nào , nếu thấy hay hãy share nếu bạn thích.