TẠO NÚT ĐĂNG KÝ NHẬN TIN ĐƠN GIẢN SIÊU NHẸ CHO BLOGGER - BLOG CNIT - CÔNG NGHỆ IT

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

TẠO NÚT ĐĂNG KÝ NHẬN TIN ĐƠN GIẢN SIÊU NHẸ CHO BLOGGER

Blog Cnit
tháng 9 18, 2018 - Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

nút đăng ký nhận tin hầu như mọi website nền tảng blogger điều không thể thiếu đối với một chủ site , nó giúp mọi người dễ dàng nhận được bài viết mới nhất từ bạn thông qua email của họ , hôm nay star út cũng xin chia sẻ đến các bạn cách tạo một nút đăng ký nhận tin mới qua blog mà mình đang dùng đơn giản trong vài bước.

Hướng dẫn

Các bạn copy đoạn code sau đặt nơi muốn đặt là được.
<div class='widget FollowByEmail' data-version='2' id='FollowByEmail1'><div class='widget-content'><b><center>- Đăng ký theo dõi -</center></b><div class='follow-by-email-inner'><form action='https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify' method='post' onsubmit='window.open("https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=utblog1998", "popupwindow", "scrollbars=yes,width=450,height=450"); return true' target='popupwindow'><input autocomplete='off' class='follow-by-email-address' name='email' placeholder='Nhập địa chỉ Email' type='email'/><input class='follow-by-email-submit' type='submit' value='Submit'/><input name='uri' type='hidden' value='utblog1998'/><input name='loc' type='hidden' value='vi_VN'/></form></div></div></div>
 Lưu ý : các bạn thay chỗ mình tô màu đỏ thành Tên feedburner của bạn là được.

Lời kết

Chúc các bạn thành công , nếu thấy hay đừng quên share ủng hộ mình nhé.