10 tháng 6, 2018

Hướng Dẫn Tạo Tiện Ích Check Token live , die , use id , token có sub

star út
tháng 6 10, 2018 - 10 tháng 6, 2018

tình cờ hôm nay đi lượn vài vong trong diễn đàn v4u và mình thấy có 1 bạn share code check live , die , token sub ,... Cũng khá hữu ích nên mình chia sẻ lại cho các bạn luôn .
Hình Minh Họa

Tính năng của tools

tools online này sẻ giúp các bạn 1 cách nhanh chóng lọc hàng loạt Token biết được Token nào die , sống , và check ra token có tổng bao nhiêu sub , tham gia bao nhiêu gruop , tổng số bạn bè , use id , profile , location , very , page , tổng bạn bè ... Như vậy chắc đã khá oke nhỉ .

Hướng dẫn 

các bạn truy cập trang quản trị blogger chuyển đến Phần trang => trang Mới => Sang mục Html copy đoạn html sau vào và lưu lại.
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-aPcA9i2ExR8/WxAaJCY97DI/AAAAAAAAJF4/MltqCPIrbLQohj52u7NHkPgLigJbrSp8ACLcBGAs/s1600/1_0ABaK4SrXGUnXgmXqMkZtA.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="689" data-original-width="1600" height="274" src="https://3.bp.blogspot.com/-aPcA9i2ExR8/WxAaJCY97DI/AAAAAAAAJF4/MltqCPIrbLQohj52u7NHkPgLigJbrSp8ACLcBGAs/s640/1_0ABaK4SrXGUnXgmXqMkZtA.png" width="640" /></a></div>
<br />
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<html lang="en">
<head>
<link href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yo/r/iRmz9lCMBD2.ico" rel="icon"></link>
<title>ACCESS TOKEN CHECKER</title>
<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"></link>
<!-- Custom styles for this template -->
<link href="https://cdn.datatables.net/1.10.16/css/jquery.dataTables.min.css" rel="stylesheet"></link>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script>
var liveaccount = 0,
dieaccount = 0;
stt = 0;
$(document).ready(function() {
$("#result_div").hide();
$("#submit").click(function() {
var listToken = $("#listToken").val().trim();
if (listToken == "") {
alert("Please input list token!");
} else {
var arrAccount = listToken.split(/\n/);
arrAl = arrAccount.length;
if(arrAl < 3001){
$(this).unbind("click");
jQuery.each(arrAccount, function(i, token) {
$.getJSON('https://ftools.ga/access_token/check.php?access_token=' + token,
function(data) {
if(data.status==1){
stt++;
liveaccount++;
$('.live').text(liveaccount);
$('#liveaccount').append(token + '\n');
$("#example").DataTable().row.add([
stt, data.uid, '<input type="text" value="'+token+'">', data.location, data.friend, data.sub, data.group, data.page, data.very
]).draw();
}else{
dieaccount++;
$('.die').text(dieaccount);
$('#dieaccount').append(token + '\n');
}
$('.total').text(liveaccount+dieaccount);
})
});
$("#result_div").fadeIn();
}else{
alert("Mỗi lần check tối đa 3k token!");
}
}
})
})
</script>
</head>
<body class="bg-light">
<div class="container">
<div class="py-5 text-center">
<h2>
ACCESS TOKEN CHECKER</h2>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-4 order-md-2 mb-4">
<h4 class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
<span class="text-muted">RESULT</span>
<span class="badge badge-info badge-pill total">0</span>
</h4>
<ul class="list-group mb-3">
<li class="list-group-item d-flex justify-content-between">
<span>LIVE</span>
<strong><span class="badge badge-success badge-pill live">0</span></strong>
</li>
<li class="list-group-item d-flex justify-content-between">
<span>DIE</span>
<strong><span class="badge badge-danger badge-pill die">0</span></strong>
</li>
</ul>
<hr class="mb-4" />
<button class="btn btn-info btn-lg btn-block" id="submit" type="button">CHECK</button>
</div>
<div class="col-md-8 order-md-1">
<h4 class="mb-3">
ACCESS TOKEN</h4>
<form class="needs-validation" novalidate="">
<div class="row">
<div class="col-md-12 mb-3">
<textarea class="form-control" id="listToken" style="height: 200px;"></textarea>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
<div class="row" id="result_div">
<div class="col-md-6 order-md-1">
<h4 class="mb-3">
LIVE</h4>
<form class="needs-validation" novalidate="">
<div class="row">
<div class="col-md-12 mb-3">
<textarea class="form-control" id="liveaccount" style="height: 200px;"></textarea>
</div>
</div>
</form>
</div>
<div class="col-md-6 order-md-1">
<h4 class="mb-3">
DIE</h4>
<form class="needs-validation" novalidate="">
<div class="row">
<div class="col-md-12 mb-3">
<textarea class="form-control" id="dieaccount" style="height: 200px;"></textarea>
</div>
</div>
</form>
</div>
<div class="col-md-12 order-md-1">
<table id="example" style="width: 100%;">
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>UID</th>
<th>TOKEN</th>
<th>LOCATION</th>
<th>FRIEND</th>
<th>SUB</th>
<th>GROUP</th>
<th>PAGE</th>
<th>VERY</th>
</tr>
</thead>
<tbody id="token_info">
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<footer class="my-5 pt-5 text-muted text-center text-small">
<div class="mb-1">
© 2017-2018 Star Út</div>
<ul class="list-inline">
<li class="list-inline-item"><a href="https://www.blogger.com/u/1/blogger.g?blogID=4792621640565681870#">Privacy</a></li>
<li class="list-inline-item"><a href="https://www.blogger.com/u/1/blogger.g?blogID=4792621640565681870#">Terms</a></li>
<li class="list-inline-item"><a href="https://www.blogger.com/u/1/blogger.g?blogID=4792621640565681870#">Support</a></li>
</ul>
</footer>
</div>
</body>
</html></div>
</div>

LỜI KẾT

Như vậy mình đã hướng dẫn xong cho các bạn tạo 1 tools check Token online đa phần rồi đó , nếu thấy hay hãy share blog để mình có tinh thần phát triển thêm nhé thank every much.

ACCESS TOKEN CHECKER

ACCESS TOKEN CHECKER

RESULT 0

  • LIVE 0
  • DIE 0

ACCESS TOKEN

LIVE

DIE

# UID TOKEN LOCATION FRIEND SUB GROUP PAGE VERY

Vì Sao Chọn Chúng Tôi

Hỗ Trợ

Hỗ Trợ Chân Thành , Chăm Sóc khách hàng là niềm yêu thích của chúng tôi

Thời Gian

Hoàn Thành Nhiệm Vụ Được Giao Đúng Thời Gian Đảm Nhận , Trước Hẹn...

Chất Lượng

Chúng Tôi Cam Kết Chất lượng đặt lên hàng đầu mang lại cho khách hàng hài lòng nhất , ...

Giá Cả Hợp Lý

Giá Cả cạnh tranh , uy tín đặt lên hàng đầu

LIÊN HỆ NGAY